Giới thiệu

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - BAN GIÁM ĐỐC

(Đăng lúc: 13-10-2015 10:21:33 PM)

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

(Đăng lúc: 23-09-2015 12:14:11 PM)

Ngành nghề kinh doanh: a. Hoạt động công ích: Quản lý, duy tu bảo dưỡng và xây dựng công trình giao thông, công trình đô thị và công cộng (cầu đường bộ, thoát nước,...

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

(Đăng lúc: 23-09-2015 12:11:06 PM)

Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 5 Tên giao dịch quốc tế: D5PS CO., LTD Trụ sở chính: Số 153 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại...

    Chọn ngày: