QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 5

Tên giao dịch quốc tế: D5PS CO., LTD

Trụ sở chính: Số 153 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Trí Dũng.

Tel:  02838382808    

Fax: 02838382808

Website: http://www.dichvucongichquan5.vn

E-mail: tchc@dichvucongichquan5.vn

Mã số thuế:   0301259038   

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 5

xin kính chào quý khách

 

         Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 5 có trụ sở tại 153 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, tiền thân là Công ty Công trình Giao thông công chánh quận 5, được thành lập theo Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày 04/10/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 5. Công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 08/10/2010.

         Việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước trở thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhằm mục đích đưa hoạt động của Công ty vào một hành lang pháp lý chặt chẻ, phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bình đẳng theo Luật Doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Công ty đã phát triển các hoạt động, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu đầu tư tại Công ty, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, hoàn thành nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao.


Ban lãnh đạo Hội đồng thành viên - Kiểm soát viên Công ty

 

 

Lễ ra mắt Ban Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5

 

 

Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty Lần thứ I Nhiệm kỳ 2010 - 2015

 

 

Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty Lần thứ II Nhiệm kỳ 2015 - 2020