Tin tức

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH

(Đăng lúc: 24-06-2020 02:10:33 AM)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP

(Đăng lúc: 24-08-2018 06:50:26 AM)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015...

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÚNG TA CẦN TUYÊN TRUYỀN CHO MỌI NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC) TẠI KỲ HỌP THỨ 5 CỦA QUỐC HỘI

(Đăng lúc: 13-06-2018 04:36:51 PM)

1. Ngày 9-6, Quốc hội đã phát Thông cáo báo chí về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Theo đó, sau khi tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử...

    Chọn ngày: