TỔ CHỨC THI TAY NGHỀ, NÂNG BẬC LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

 

Nhằm đảm bảo chế độ nâng bậc lương tương ứng với khả năng công việc mà người lao động đang đảm nhiệm, đủ điều kiện nâng bậc lương theo quy định. Đồng thời, thông qua thi tay nghề để giúp cho người lao động thường xuyên quan tâm ôn luyện kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường 153 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5 đã tổ chức Hội thi tay nghề năm 2023 cho người lao động.

Trong năm 2023, có 22 người dự thi bao gồm 02 NLĐ khối gián tiếp và 20 NLĐ khối trực tiếp. Phần thi lý thuyết được tiến hành tại Hội trường Công ty, phần thi thực hành tiến hành tại các hiện trường nơi công tác, gồm:

Đối với công nhân Đội Vệ sinh: phần thi thực hành sẽ quét một đoạn đường 50m.

Đối với công nhân Đội Công viên: sẽ thi hai công đoạn xắn cỏ lề và cắt rào thẳng.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức nhận xét Hội thi hoàn thành tốt theo Kế hoạch, nội dung thi đa dạng tương ứng với các bậc thợ trong Hội thi. Đa số các công nhân tham gia Hội thi đã luyện tập kỹ càng các thao tác, kỹ thuật ngành nghề của bản thân.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại hội thi:      

 

 

Người lao động tham dự phần thi lý thuyết tại Hội trường Công ty 

 

Công nhân Đội Công viên đang thi phần thi thực hành xắn cỏ lề và cắt rào thẳng 

 

Công nhân Đội Vệ sinh đang thi phần thi thực hành Quét đường