TỔ CHỨC THI TAY NGHỀ NĂM 2021

Nhằm đảm bảo chế độ nâng bậc lương tương ứng với khả năng công việc mà người lao động đang đảm nhiệm đủ điều kiện nâng bậc lương theo quy định. Đồng thời, thông qua thi tay nghề để giúp cho công nhân thường xuyên quan tâm ôn luyện kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao.

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường 153 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5 đã tổ chức Hội thi tay nghề năm 2021 cho CNV-NLĐ. 

Trong năm 2021, có 26 người dự thi là công nhân của khối trực tiếp. Phần thi lý thuyết được tiến hành tại Hội trường Công ty, phần thi thực hành tiến hành tại các hiện trường nơi công tác, gồm:

Đối với công nhân Đội Vệ sinh: phần thi thực hành sẽ quét một đoạn đường 50m.

Đối với công nhân Đội Công viên: sẽ thi hai công đoạn xắn cỏ lề và cắt rào thẳng.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức nhận xét Hội thi hoàn thành tốt theo Kế hoạch, nội dung thi đa dạng tương ứng với các bậc thợ trong Hội thi. Đa số các công nhân tham gia Hội thi đã luyện tập kỹ càng các thao tác, kỹ thuật ngành nghề của bản thân.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại hội thi:      

Ông Nguyễn Minh Linh - Trưởng Ban Giám khảo đọc Quyết định về việc tổ chức hội thi tay nghề 

Bà Trần Ngọc Hương - Phó ban tổ chức thông qua thể lệ hội thi tay nghề

CNV-NLĐ thi lý thuyết tại hội trưởng Công ty 

CNV-NLĐ tại địa điểm thi thực hành

 

Công nhân Đội Vệ sinh đang thi quét, thu gom rác

Công nhân Đội Công viên đang thi thực hành xắn cỏ lề và cắt rào thẳng