TỔ CHỨC BUỔI GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 2 NĂM 2023 GIỮA NLĐ VỚI LÃNH ĐẠO CÔNG TY

   Ngày 17/08/2023, Ban Giám đốc Công ty phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đề ra kế hoạch xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại định kỳ giữa người lao động với lãnh đạo công ty nhằm tạo điều kiện cho người lao động bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến mình. Kịp thời tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người lao động về các chính sách liên quan đến công tác cơ cấu lại doanh nghiệp. Đồng thời, chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết, sự đồng cảm của Ban lãnh đạo Công ty với người lao động. Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

   Tham dự buổi đối thoại gồm: Ông Lê Văn Giang (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên), Ông Đinh Trí Dũng (Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên Hội đồng thành viên - Giám đốc Công ty), Ông Nguyễn Hoài Đức (Phó Giám đốc Công ty), Bà Huỳnh Thị Kim Chi (Đảng ủy viên - Kiểm soát viên), Bà Trần Ngọc Hương (Chủ tịch CĐCS - TP. Kế hoạch Tổng hợp) và 70 người gồm (các lãnh đạo phòng, đội; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và đại biểu người lao động Công ty). 

  Tại buổi đối thoại, các ý kiến, đề xuất về các nội dung chăm lo chế độ, chính sách hàng năm cho người lao động; sử dụng định mức lao động; tiền lương, các khoản  thu nhập; cải thiện điều kiện và môi trường làm việc… của người lao động đã được Ban Giám đốc ghi nhận và giải đáp thỏa đáng. Đồng thời, cũng đưa ra các giải pháp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động và thực hành tiết kiệm chi phí của năm. Và các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định pháp luật.

  _Hình ảnh tại buổi đối thoại_