HỘI THI TAY NGHỀ NĂM 2020

Nhằm bảo đảm chế độ nâng bậc lương tương ứng với khả năng công việc mà người lao động đang đảm nhiệm đủ điều kiện nâng bậc lương theo quy định. Công ty tổ chức Hội thi tay nghề năm 2020 để giúp cho công nhân thường xuyên quan tâm ôn luyện kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao.

Trong năm 2020, có 06 người dự thi là công nhân của khối trực tiếp. Phần thi lý thuyết được tiến hành tại Hội trường Công ty, phần thi thực hành tiến hành tại các hiện trường nơi công tác.

Đối với công nhân Đội Vệ sinh: phần thi thực hành sẽ quét một đoạn đường 50m.

Đối với công nhân Đội Công viên: sẽ thi hai công đoạn xắn cỏ lề và cắt rào thẳng.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức nhận xét Hội thi hoàn thành tốt theo Kế hoạch, nội dung thi đa dạng tương ứng với các bậc thợ trong Hội thi. Đa số các công nhân tham gia Hội thi đã luyện tập kỹ càng các thao tác, kỹ thuật ngành nghề của bản thân.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại hội thi:      

 

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi tay nghề năm 2020

CNV - NLĐ khối trực tiếp chuẩn bị bước vào phần thi lý thuyết

Đại diện Ban Giám khảo cùng CNV - NLĐ tại hiện trường nơi công tác

CNV - NLĐ Đội Công viên trong phần thi thực hành với nội dung: "Xắn cỏ lề và cắt rào thẳng"

 

 

CNV - NLĐ Đội Vệ sinh trong phần thi thực hành quét đường phố