HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên và cựu chiến binh trong Công ty tìm hiểu quá trình tìm đường cứu nước của Bác, quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất, đầy gian khổ và hi sinh của bao lớp cha anh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, thông qua hoạt động nhằm tăng cường khả năng phối hợp hoạt động giữa các đoàn thể, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục lịch sử, văn hóa của Công ty.

Vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở - Chi đoàn thanh niên – Hội cựu chiến binh Công ty đã tổ chức hoạt động nhằm kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Hoạt động chào mừng được tổ chức tại 02 địa điểm: Tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) và Tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh với hơn 70 người tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Chi đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng đại diện các Tổ Công đoàn 

Hội Cựu chiến binh Công ty