CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY NĂM 2018

                 ĐẢNG BỘ QUẬN 5                                                                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV                                                                                            Quận 5, ngày  07  tháng 3 năm  2018

         DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 5               

                       *                                             

                Số 09 -CTr/ĐU                                                               

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

NĂM 2018

 

-      Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 (Nhiệm kỳ 2015- 2020);

-      Căn cứ Chương trình làm việc của Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 (Nhiệm kỳ 2015- 2020);

-      Căn cứ Thông báo số 519/TB-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Quận 5 về Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 5.

-      Thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/ĐU ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5.

-      Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với những tiền đề mà Công ty đã đạt được trong năm qua. Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận 5 phấn đấu đạt chỉ tiêu giao là 189,9 tỷ đồng, với lợi nhuận đạt được là 11,5 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ Công ty đề ra chương trình công tác năm 2018 cụ thể như sau:

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:

1. Công tác hoạt động công ích:

-         Lãnh đạo công tác cải thiện vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 5 (giai đoạn tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018). Tổ chức tổng vệ sinh chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2018. Phối hợp với ủy ban nhân dân 15 phường nâng cao chất lượng công tác quét dọn vệ sinh, an toàn trật tự đô thị tại các khu vực trọng điểm. Tăng cường công tác trồng dặm, chăm sóc bồn kiểng cỏ trên công viên, các tuyến vỉa hè xanh trên địa bàn quận.

-         Thực hiện tốt công tác duy tu thoát nước theo kế hoạch không để xảy ra tình trạng ngập nước trong mùa mưa. Nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị hồ sơ, triển khai công tác sửa chửa khắc phục sự cố tại các hệ thống thoát nước.

-         Tiến hành công tác đấu thầu quét thu gom và vận chuyển rác đường phố, công tác duy tu thoát nước và chăm sóc công viên cây xanh trong năm 2018 theo yêu cầu của Thành phố.

-         Thực hiện công tác quản lý dự án, thực hiện vai trò chủ đầu tư các công trình cải tạo, chỉnh trang công viên, đường được Quận phân cấp theo đúng quy định hiện hành.

-         Tiếp tục duy trì các dịch vụ kinh doanh ngoài và có hướng mở rộng dịch vụ ngành.

2. Công tác Quản lý nhà:

Tập trung thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, dự kiến doanh thu trong năm 2018 đạt 27 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo thu hồi nợ đọng đối với các tổ chức, cá nhân thuê nhà sản xuất kinh doanh. Hoàn chỉnh hồ sơ bán nhà trình Hội đồng xác định giá bán nhà. Hoàn tất giải quyết dứt điểm số nợ còn tồn đọng.

3. Công tác Kinh doanh dịch vụ:

-         Tiếp tục vận động các hộ dân tái định cư tại Chung cư 109 Nguyễn Biểu P1/Q5, Bình Trị Đông B quận Bình Tân, Chung cư 44 Nguyễn Biểu P1/Q5 và lô B Chung cư Phan Văn Trị P2/Q5 mua phần diện tích chênh lệch.

-         Triển khai kế hoạch giải quyết thu hồi nợ đối với những hộ chậm thanh toán tiền mua, thuê nhà. Đẩy nhanh công tác cấp chủ quyền tại các chung cư sau một thời gian tạm ngưng do lập lại bản vẽ và hồ sơ mua bán căn hộ theo yêu cầu của Văn phòng đăng ký đất đai quận 5.

-         Tiến hành công tác lập thủ tục xin cấp chủ quyền tại chung cư 180A Nguyễn Tri Phương P9/Q5. Phối hợp với UBND P9/Q5 và Ban Quản trị Chung cư sớm bàn giao tài chính và hoán đổi mặt bằng tầng trệt lô A tại chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh P9/Q5.

-         Tiếp tục liên hệ cơ quan chức năng để xác định tiền sử dụng đất tại Chung cư 44 Nguyễn Biểu P1/Q5.

4. Công tác kỹ thuật đầu tư:

a. Công tác thi công sửa chữa công trình:

-         Tiếp tục tham gia công tác khảo sát theo kế hoạch của UBND Quận 5 kiểm tra rà soát các nhà ở, chung cư hư hỏng, xuống cấp nặng khi có yêu cầu.

-         Phối hợp với UBND quận và Phường khảo sát sửa chữa các hư hỏng, sự cố liên quan đến nhà SHNN đang quản lý.

-         Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa nhà sở hữu nhà nước và đan xen theo kế hoạch của quận 5.

b. Công tác lập thủ tục đầu tư và thi công các dự án:

Quyết liệt và thường xuyên bám sát các hồ sơ đang trình về thủ tục đầu tư thực hiện dự án. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đối tác trong quá trình thực hiện thủ tục. Tập trung thực hiện một số dự án:

  • Dự án gồm 02 dự án thành phần là Chung cư 926 Võ Văn Kiệt (402 Hàm Tử), phường 5, quận 5 và Dự án Cao ốc văn phòng 727 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 (phối hợp với đối tác và chủ đầu tư để thực hiện)

* Công tác lập thủ tục:

-         Hoàn thành thủ tục xin giao đất dự án  926 Võ Văn Kiệt P5/Q5 cho Công ty Tam Đức.

-         Lập thủ tục đóng tiền sử dụng đất.

-         Sở Xây dựng điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

-         Thực hiện thủ tục xin giao đất 727 Trần Hưng Đạo P1/Q5 cho Công ty Tam Đức.

* Công tác thi công:

-         Tiến hành khởi công lại công trình chung cư 926 Võ Văn Kiệt P5/Q5.

  • Dự án Trung tâm Thương mại – chung cư  Soái Kình Lâm P14-Q5:

-         Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, thuế (nếu có) sau khi chuyển nhượng dự án.

-         Phối hợp Công ty Giai Lợi và Công ty Soái Kình Lâm (với tư cách là thành viên góp vốn trong Công ty Soái Kình Lâm) để thực hiện các thủ tục: nộp tiền sử dụng đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án, điều chỉnh thiết kế, xin phép xây dựng và khởi công lại công trình.

  • Dự án 314 Trần Phú P8/Q5:

-         Lập dự án đầu tư và triển khai xây dựng .

  • Dự án Chung cư Vĩnh lộc:

-         Lập thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện chung cư 15 tầng Vĩnh Lộc.

5. Công tác tổ chức – hành chính:

-         Tổ chức Tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018.

-         Tổ chức sắp xếp lại các Phòng, Ban, Đội trực thuộc Công ty phù hợp với tình hình thực tế Công ty; thực hiện lộ trình sắp xếp tinh gọn bộ máy của Khối văn phòng, bảo đảm sự phân công hợp lý công việc.

-         Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho CBCNVC. Thực hiện công tác bồi dưỡng độc hại quý cho công nhân lao động trực tiếp các Đội trực tiếp.

-         Tham mưu Tổ giúp việc thực hiện công tác chuyển đổi mô hình cổ phần hóa doanh nghiệp.

-         Tổ chức Hội thi tay nghề, thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh lao động năm 2018.

-         Hoàn tất công tác thủ tục cấp giấy sử dụng tại 3 khu đất của Công ty tại Sở Tài nguyên Môi trường thành phố.

6. Công tác pháp chế:

-         Công tác tranh tụng tại Tòa án: Tiếp tục liên hệ làm việc tại Tòa án nhân dân Quận Tân Phú về việc yêu cầu Công ty 584 trả nợ gốc và lãi phát sinh. Tiếp tục liên hệ Tòa án nhân dân Quận 1 khiếu nại yêu cầu Tòa đưa vụ án ông Phan Việt Tiến ra xét xử.

-         Công tác thu hồi nợ đọng của cá nhân, tổ chức: Tiếp tục làm việc với ông Đặng Ngọc Ẩn và lập phương án chi trả đối với công nợ của ông Ẩn và thông báo với Tòa án nhân dân Quận 6.

7. Công tác quản lý tài chính:

-         Lập báo cáo tài chính năm, tiếp kiểm toán độc lập kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017 và gửi báo cáo giám sát năm 2017 cho Bộ Kế hoạch và đầu tư Chi Cục Tài chính doanh nghiệp, UBND quận 5 và Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 5 đăng trên website của công ty, Bộ Tài chính, Sở Truyền thông và Thông tin TP.HCM; Báo cáo tiết kiệm năm 2017; Báo cáo thống kê năm 2017.

-         Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017.

-         Tiếp tục cung cấp bổ sung hồ sơ cho công ty tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tập hợp hồ sơ chứng từ liên quan đến xử lý công nợ.

8. Công tác cổ phần hóa :

-         Hoàn chỉnh dự toán chi phí thực hiện công tác cổ phần hóa, phương án sử dụng đất, phương án sử dụng lao động tiến đến hoàn chỉnh công tác xác định giá trị doanh nghiệp, phấn dấu hoàn thành công tác cổ phần hóa.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

-         Tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có đủ năng lực lãnh đạo; chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự, quy mô hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

-         Tiếp tục lãnh đạo cải tiến nội dung, phương thức nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời cung cấp thông tin về các sự kiện lớn, quan trọng, nhạy cảm trong nước và quốc tế theo các tài liệu của Đảng đến đảng viên, CNVC. Tuyên truyền cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đồng thời phê phán, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

-         Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

-         Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương các gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân. Tổ chức về nguồn, sinh hoạt chuyên đề về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-         Xây dựng chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 và triển khai chỉ đạo các Chi bộ đề ra biện pháp thực hiện.

-         Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 50-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Hoàn tất công tác Cổ phần hóa.

-         Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm; thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

-         Duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ và thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 76-QĐ/TW về đảng viên là cán bộ đương chức thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú, trong sinh hoạt nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Phấn đấu đến cuối năm 2018: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu trong năm chỉ tiêu kết nạp 04 đến 05 đảng viên; Chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Đảng bộ „Trong sạch, vững mạnh“.

III. LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ:

1. Công đoàn cơ sở: Tiếp tục lãnh đạo tổ chức tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động. Đẩy mạnh công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tiếp tục triển khai và phát động CB.CNVC/LĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Tham gia xây dựng Đảng, phát triển Đảng trong công nhân.

2. Hội cựu chiến binh: Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Cựu chiến binh các cấp và Nghị quyết Đại hội III (2012 – 2017) của Hội Cựu chiến binh Công ty; Tiếp tục học tập chỉ thị 05 của Bộ chính trị và học tập đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phấn đấu thực hiện tốt 5 mục tiêu và 4 chương trình trong Nghị quyết của cấp trên; Tích cực tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng hội luôn trong sạch vững mạnh.Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kiểm tra giám sát, hoạt động của hội viên và cán bộ công nhân viên, tích cực tạo điều kiện phát triển hội viên, hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ cựu quân nhân.

3. Chi đoàn thanh niên: Tiếp tục lãnh đạo phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Quận 5, Quan tâm đến công tác bình chọn, giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp; kiên trì thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng tham gia cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của chi đoàn.

 

                                                                                                                                                                                               T/M ĐẢNG ỦY

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                  BÍ THƯ

- Ban Tổ chức Quận ủy quận 5,

- UBKT Quận ủy quận 5,                                                                              

- Đ/c Lê Quốc Tuấn – TVQU- PCT.UBND Quận 5,

- HĐTV; BGĐ; KSV,                                                                                                                                                           Lê Văn Giang

-  Cấp ủy 3 Chi bộ,

- Đảng ủy viên,                                                                                        

- Các đoàn thể công ty,

-Lưu.

Các bài khác