CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Ngành nghề kinh doanh:

a. Hoạt động công ích: Quản lý, duy tu bảo dưỡng và xây dựng công trình giao thông, công trình đô thị và công cộng (cầu đường bộ, thoát nước, vệ sinh đô thị, cây xanh…). Quản lý, cho thuê  và bảo dưỡng, nâng cấp nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

 

 1.      Thông tin doanh nghiệp:

-       Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 28/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Công trình giao thông công chánh quận 5 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

-       Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301259038 ngày 08/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19 tháng 4 năm 2016.

-        Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 5

+ Tên tiếng Anh: DISTRICT 5  PUBLIC  SERVICE COMPANY LIMITED

+ Tên viết tắt: D5PS Co, Ltd.

-       Trụ sở: 153 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

-       Vốn điều lệ: 95.388.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ ba trăm tám mươi tám triệu đồng Việt Nam).

-      Vốn chủ sở hữu: 95.388.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ ba trăm tám mươi tám triệu đồng Việt Nam).

2Ngành nghề kinh doanh:

-       Hoạt động công ích:

          Dịch vụ vệ sinh công cộng, phục vụ mai táng, duy tu, xây dựng công trình giao thông, công trình thoát nước, duy tu bảo quản công viên.

-       Hoạt động kinh doanh khác:

         Thu gom rác chợ, cơ quan và hộ dân theo hợp đồng kinh tế. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Lập dự án đầu tư xây dựng.  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Mua bán cây, hoa kiểng các loại. Cho thuê nhà ở, mua bán nhà, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở, bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng hạ tầng theo qui hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất. Dịch vụ mua bán cho thuê nhà ở. Đầu tư kinh doanh chợ (theo quy hoạch của Sở Công thương). Cho thuê quầy sạp, ki-ốt, cửa hàng, mặt bằng để kinh doanh. Đo vẽ địa chính. Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.