BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020