HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA CÔNG TY NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tổng kết và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 tại Công ty đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời nâng cao chất lượng, phát huy quyền dân chủ của CNV - NLĐ trong việc tham gia quản lý doanh nghiệp, góp phần xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.

Vào sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường 131 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua Công ty năm 2019, Phương hướng thực hiện nhiệm vụ và Hội nghị người lao động năm 2020 với sự tham gia của Ban Giám đốc - Hội đồng thành viên, Đại diện Phòng Lao động - TBXH Quận 5,...và hơn 120 CNV-NLĐ.

Tại buổi hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; Báo cáo thu chi quỹ phúc lợi - khen thưởng năm 2019 và kế hoạch sử dụng quản lý phúc lợi - quỹ khen thưởng năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020,... đến toàn thể CNV-NLĐ. Các kiến nghị về sản xuất kinh doanh, về chăm lo đời sống, tiền lương, thưởng và các quy định, quy chế của Công ty đã được Ban Giám đốc giải đáp, đáp ứng quyền lợi của NLĐ.

Thông qua buổi Hội nghị, cũng đã tiến hành Bầu Ban thanh tra nhân dân lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại buổi Hội nghị:

CNV-NLĐ tham gia biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký tại Hội nghị người lao động năm 2020

 

Ông Đinh Trí Dũng - Đại diện NSDLĐ và ông Phan Hoàng Dũng - Đại diện NLĐ ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2020

Đại diện HĐTV-BGĐ trao tặng bằng khen những Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019

       Giới thiệu Ban thanh tra nhân dân lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2022