BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ Nhiệm kỳ (2015 - 2020)

- Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020:

Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Lê Văn Giang.

Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Đinh Trí Dũng.

Ban Chấp hành Đảng bộ: có 6 đồng chí Đảng ủy viên.

Đảng bộ có 3 chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3.

Các bài khác