THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 5